Colofon

Werkgroep Historisch Watererfgoed Onderdendam:

  • Marion Bos
  • Bennie Kluiter
  • Pieter Kuik
  • Henk Oudman
  • Hans Stoelinga
  • Ruurd Visser
  • Wim van Vondel
  • Kees Willemen
  • Historisch Archief Onderdendam: Aart Brakema ( overleden: juni 2009 )

Provincie Groningen:

Provinciaal Bouwheerschap
Leefbaarheid
Grafisch Centrum


Gemeente Het Hogeland:

Jolanda Dijkhuis 
Henk Paap
André Zweers

Waterschap Noorderzijlvest:

Roelf-Jan Beukema

Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed:

TimWillems-Kruize
Herman Waterbolk

Erfgoed Vereniging Heemschut Groningen: 

Pier Bosch
Wim Bastaanse

Rijksuniversiteit Groningen:

Vakgroep Landschapsgeschiedenis: 

Theo Spek
Mirjam de Boer

Groninger Archieven :  

Jan van den Broek

Werkgroepenondersteuner Onderdendam GO!! :

Marian van Voorn

Fotografie en video- productie:

Martijn Heemstra Fotografie


Deze productie is tot stand gekomen met medewerking van :